Lukker norske lærere øynene for den digitale utviklingen?

Det er liten tvil om at fremtiden ser digital ut. Vi har bare de siste ti årene sett enorme fremskritt innen teknologisk utvikling både i utdanningssektoren og i samfunnet generelt. I måten norske lærere underviser på har det også skjedd store endringer, men mange vil nok fremdeles mene at det var bedre før.

Arne Krokan blir i nettavisen Adressa sitert på at han mener at arbeidet med digitalisering innenfor utdanning går for sent. Han mener at forelesninger bør forbys, og at tradisjoner og kultur kan være grunnen til at det fremdeles blir brukt som læringsform. Har han rett?

Forelesninger og tavleundervisning kan både være veldig spennende og veldig kjedelig. Jeg er enig i at tavleundervisning ikke nødvendigvis passer for alle, men hva er alternativet? At alle elever sitter foran hver sin skjerm og får den samme undervisningen?

På videregående skole hadde jeg en fantastisk dyktig lærer i faget matematikk. Han brukte en pedagogisk læringsmetode som kalles ”omvendt undervisning”. Det fungerte slik at han på forhånd hadde spilt inn videoer av de forskjellige temaene vi skulle gjennom, og leksene vi fikk var å se på disse før timen. Disse lå enkelt tilgjengelig på en youtubekanal. Vi gjorde altså ikke oppgaver hjemme. Alt vi skulle gjøre var å se et par klipp og notere oss om det var noe vi ikke skjønte. Dette var en helt ny måte å jobbe på, og mer motiverende enn å sitte fast med oppgaver hjemme uten mulighet for veiledning. Timene på skolen ble brukt på å løse oppgaver og til å gjennomgå temaer på en annen måte om vi ikke skjønte måten det var forklart på i videoen. Om vi hadde glemte noe kunne vi bare spole tilbake og se på nytt. Dette var for meg en veldig effektive måte å lære på.

Skjermbilde hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=–oEyFAlNiw&list=PLD206A81200B45D7F 

Jeg har ikke troen på at teknologien skal erstatte læreren, men jeg har tro på at jevnlig videreutdanning, en alternativ måte å tenke på, rett teknologisk utstyr og en stor interesse for å skape forståelse kan skape en bedre læringseffekt hos elever enn den tradisjonelle tavleundervisningen. Alt var ikke nødvendigvis bedre før, og jeg tror norske lærere må godta at barn og ungdom lærer på en annen måte nå enn de gjorde bare for ti år siden.

I denne artikkelen kan du lese om et eksperiment gjort på barn med autismevansker. På skolen i Birmingham i England viste 8 uker med roboten ”Ben” store fremskritt hos flere av elevene. Elevene var blant annet mer oppmerksomme over lengere tid og hadde mer øyekontakt. Det var også en annerledes måte å jobbe på da elevene heller jobbet sammen med roboten ”Ben” istedenfor at en lærer jobber med elevene. Dette er et veldig aktuelt eksempel på at teknologiske fremskritt kan gi gode resultater. Lærerne på denne skolen påpekte også at de brukte teknologi som et verktøy og et redskap i å skape bedre læring, ikke nødvendigvis som en løsning eller en erstatning.

Det er på tide at norske lærere åpner øynene for den digitale utviklingen og ser muligheter i undervisningen fremfor hindringer. Målet burde være å skape en variert og spennende undervisning som kan skape verdi for hver enkelt elev. Det å gi elever en skole-pc og ansvar for egen læring er ikke nødvendigvis den riktige måten å arbeide på, og det å erstatte boka med et nettbrett vil nok ikke utgjøre den store forskjell.

Det er lærerens ansvar å tilegne seg kunnskap om de digitale mulighetene. Vi utdanner oss ikke lenger en gang for å gjøre det samme resten av livet, men er avhengig av å konstant utvikle oss for å kunne henge med på den fremtidige digitaliseringen. Jeg tror at dette er ekstra viktig i utdanningssektoren.

Jeg er ikke enig i at forelesninger bør forbys, men jeg er enig i at undervisningen snart burde ta en digital vendig. Det burde ikke bare gjelde de nyutdannede lærerne og de spesielt interesserte, det burde gjelde alle!

Hva er din mening om dette?

/ Nora Håtveit

 

Kilder:

https://www.nrk.no/telemark/mattelaerer-er-en-hit-pa-youtube-1.12088332

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2016/07/19/NTNU-professor-vil-forby-forelesninger-13061135.ece

https://www.nrk.no/viten/xl/den-talmodige-teknologien-1.13175801

https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2016/juli/de-storste-utfordringene-ved-digitalisering-av-skolen/

Skjermbilde fra https://www.youtube.com/watch?v=–oEyFAlNiw&list=PLD206A81200B45D7F 

 

2 kommentarer til «Lukker norske lærere øynene for den digitale utviklingen?»

  1. Spennende, utfordrende og flott innlegg! Veldig hyggelig at du husker tilbake på matematikkundervisningen med glede.

    Ønsker deg lykke til videre med studiene!

Det er stengt for kommentarer.