Et problem jeg ønsker å løse

I denne oppgaven gitt av vår foreleser Karl-Philip skal jeg beskrive et problem jeg ønsker å løse. Jeg har brukt en stund på å finne ut hvilket type problem jeg ønsker å løse, og i en verden som består av så altfor mange problemer klarer jeg paradoksalt nok ikke komme på et spesifikt problem jeg ønsker å løse.

Fred på jorden, finne opp en kur for kreft, hindre global oppvarming og lignende er problemer jeg tror de fleste ville løst om de hadde hatt muligheten. Jeg forstår denne oppgaven som at jeg skal definere et problem jeg ønsker å kunne løse, og for å kunne løse et problem må man ha troen på at man evner eller har kompetanse nok til å gjøre det. Mitt spørsmål blir da; hvilket problem kan være reelt for meg å kunne løse?

Det er lett å si at man ikke skal tvile på seg selv og sine evner til å kunne skape noe, produsere noe eller ha en løsning på noe, men er det like enkelt? Jeg er nå halvveis i min bachelor, og til tross for at jeg lærer mye må jeg innrømme at jeg blir ganske nervøs av tanken på å skulle søke jobb etter ferdig utdannelse. Hva er det jeg kan gjøre for en bedrift? Annet enn å ha en grunnleggende utdannelse, en nysgjerrighet og en evne til å lære?

Musikkbransjen har alltid vært noe jeg har hatt stor interesse for, og da spesielt innenfor dette med den digitale utviklingen og hvilke konsekvenser dette får for artistene, plateselskapene og tjenester som strømmetjenester. I dette innlegget skrev jeg om hvordan eksklusivitet skaper ulemper for oss som forbrukere i konkurransen mellom musikkstrømmetjenestene. Et problem her kunne vært hvordan strømmetjenester som Spotify, Tidal og Apple Music kunne ha skilt seg uten å basere seg på eksklusivitet gjennom selve musikken? Kan innholdet bli annerledes i form av å kunne tilby andre ting? Eksempelvis starte med streaming av E-bøker, filmer, nyheter og lignende? Dette er et område jeg finner spennende, og jeg tror at jeg kunne funnet mer konkrete problemer om jeg hadde jobbet nærmere med det.

 

 

 

Jeg er enig i utsagnet om å ikke spørre studenter hva de ønsker å bli, men hvilket problem de ønsker å løse.

Musikkbransjen og klesbransjen er noe jeg har stor interesse for, og selvom det er mange ting jeg ønsker å jobbe med er det vanskelig for meg å finne et konkret problem som jeg ønsker å løse, men problemer jeg ønsker å sette meg dypere inn i og få en forståelse for, og kanskje til slutt være med på å løse.

 

Noe jeg har tenkt mye på etter at jeg skrev innlegget om eksklusivitet

 

Hvordan kan strømmetjenestene skille seg ut uten å basere seg på eksklusivitet?

Andre tjenester?

Priser, egne løsninger?

 

 

«Ikke spør unge hva de ønsker å bli når de blir store. Spør heller hvilket problem de ønsker å løse og hvilken kunnskap, ferdigheter og evner de trenger for å løse problemet»